GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı

Akademik Takvimi (Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç)

Tarih Açıklama

GÜZ YARIYILI  

11-16 Ağustos 2017 

ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt) 

16-18 Ağustos 2017 

ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları) 

21 Ağustos 2017

Güz döneminde açılacak ders ve şubelerin O.B.S.’ye girilmesi için son gün

30 Ağustos 2017

Zafer Bayramı

31 Ağustos-4 Eylül 2017

Arife ve Kurban Bayramı

6 Eylül 2017

Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

12 Eylül 2017 Saat 10.00 

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz) 

6-7 Eylül 2017  

Yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıtları 

11 Eylül 2017

Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü

13 Eylül 2017 Saat 14.00 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı 

11 Eylül 2017 Saat 10.00 

13 Eylül 2017 Saat 10.00 

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler) 

14 - 15 Eylül 2017 

DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.]) 

18 Eylül 2017  

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI  

18-22 Eylül 2017

Birinci sınıflar için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)

21 - 22 Eylül 2017 

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları 

27 Eylül 2017

Yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

13 Ekim 2017

Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü

18 Ekim 2017

Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

29 Ekim 2017 

Cumhuriyet Bayramı (Pazar)  

10 Kasım 2017 

Atatürk'ün ölüm yıldönümü (Cuma) 

4-8 Aralık 2017

Yarıyıl sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi

6 Aralık 2017 

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.) 

25-29 Aralık 2017

Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi

29 Aralık 2017  

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)  

1 Ocak 2018 

Yeni yıl tatili (Pazartesi) 

2 - 12 Ocak 2018 

Yarıyıl sonu sınavları 

19 Ocak 2018 

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59'a kadar) 

22 Ocak 2018 

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü 

                                                                                                                              BAHAR YARIYILI  

8 Ocak 2018 

Bahar döneminde açılacak ders ve şubelerin Ö.B.S.’ye girilmesi için son gün

24 Ocak 2018

Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

29 Ocak 2018

Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü 

1-2 Şubat 2018 

DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.]) 

5 Şubat 2018  

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI  

8-9 Şubat 2018 

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları  

20 Şubat 2018 

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI 

5 Mart 2018

Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü 

6 Mart 2018

Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

15 Nisan 2018

Yaz okulunda açılacak derslerin Rektörlüğe bildirimi için son gün

23 Nisan 2018 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi) 

1 Mayıs 2018 

Emek ve Dayanışma Günü (Salı) 

14-18 Mayıs 2018

Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi

18 Mayıs 2018  

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)  

19 Mayıs 2018 

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) 

21 Mayıs - 1 Haziran 2018 

Yarıyıl sonu sınavları 

10 Haziran 2018 

Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 12:30'a kadar) 

19 Haziran 2018 

Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü 

13 Temmuz 2018 

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI 

YAZ OKULU   

18-19 Haziran 2018 

Yaz okulu ön kayıtları 

21-22 Haziran 2018 

Kesin kayıt ve danışman onayları 

25 Haziran-3 Ağustos 2018 

Yaz okulu 

6-10 Ağustos 2018

Yaz okulu sonu sınavları 

19 Ağustos 2018 

Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün